Begunci in tujci

Begunci in osebe s subsidiarno zaščito se od preostalih tujcev oziroma migrantov razlikujejo po vzrokih, zaradi katerih so zapustili državo, v kateri so prebivali. Njihove pravice so določene s posebno zakonodajo.

Zakonodaja, ki ureja področje tujcev:

Slovenija mora tujcem, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje, v skladu z 82. členom Zakona o tujcih, zagotoviti pogoje za čim uspešnejšo vključitev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Ministrstvo za notranje zadeve tako izvaja brezplačne tečaje slovenskega jezika in programe spoznavanja slovenske kulture, zgodovine in ustavne ureditve.

Informacije za tujce se nahajajo tudi na posebni spletni strani infotujci.si.