Begunci v Sloveniji

Begunec je oseba, ki ji je tak status podeljen na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti. Na podlagi istega zakona je mogoče podeliti tudi status subsidiarne zaščite.

Pravni status beguncev v Sloveniji ureja posebna zakonodaja - njihove pravice in obveznosti določajo Konvencija o statusu beguncev, Zakon o mednarodni zaščiti in Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito.

Republika Slovenija osebam z mednarodno zaščito zagotavlja:

 • informacije, potrebne za lažjo vključitev v slovensko družbo,
 • nastanitev v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva,
 • denarno nadomestilo za zasebno nastanitev,
 • zdravstveno varstvo,
 • kritje stroškov povezanih s priznavanjem tujih diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi,
 • programe pomoči pri integraciji,
 • tečaje slovenskega jezika,
 • tečaje spoznavanja zgodovine, kulture in ustavne ureditve,
 • enkratno denarno pomoč.

Pri obravnavi in pomoči beguncem se posebno pozornost namenja ranljivim osebam s posebnimi potrebami, zlasti otrokom, mladoletnikom brez spremstva, invalidnim osebam, starejšim, nosečnicam, roditeljem samohranilcem z otroki in žrtvam posilstva, mučenja ali drugih oblik psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja.

Danes (maj 2014) je v Sloveniji 212 oseb s statusom begunca, prihajajo pa iz naslednjih držav:

 • brez državljanstva: 3
 • Afganistan: 22
 • Somalija: 27
 • Kazahstan: 16
 • Iran: 17
 • BiH: 13
 • Ruska federacija: 9
 • Sirska Arabska republika:19
 • Republika Kosovo: 15
 • SČG: 31
 • DR Kongo: 6
 • Eritreja: 5
 • Sudan: 5
 • Irak: 3
 • Sierra Leone: 3
 • Nigerija: 2
 • Šrilanka: 2
 • Zas. Palest. ozemlje: 2
 • Zimbabve: 2
 • Jemen: 3
 • Albanija, Indija, Kamerun, Pakistan, Maroko, Turčija, Ukrajina: po 1