Begunci

Splošna opredelitev, ki jo najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, begunca definira kot osebo, ki beži pred nevarnostjo ali neprijetnostjo.

Ženevska konvencija je bolj specifična – prvi člen določa, da se izraz begunec uporablja za osebo, ki 'se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju nahaja izven države, katere državljan je, in ne more ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države, ali osebo, ki nima državljanstva, in se nahaja izven države, kjer je imela običajno prebivališče, pa se zaradi takšnih dogodkov ne more ali noče zaradi omenjenega strahu vrniti v to državo.'

Po zadnjih predstavljenih podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) iz leta 2010 je bilo leta 2009 na svetu 43,3 milijona beguncev, kar je največ v zadnjih 15 letih. Hkrati se je na najnižjo raven v 20 letih zmanjšalo število beguncev, ki so se lahko vrnili v državo iz katere so prebežali. V letu 2009 je največ beguncev prebežalo iz Afganistana, Iraka in Somalije. Večina beguncev je na begu več kot pet let.