Pravna ureditev

Status beguncev v Sloveniji urejajo Konvencija o statusu beguncev (Ženevska konvencija), Zakon o mednarodni zaščiti in Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito.

Konvencija o statusu beguncev

Ženevska konvencija je Konvencija o statusu beguncev, podpisana v Ženevi 28. julija 1951, in Protokol o statusu beguncev, podpisan v New Yorku 31. januarja 1967.

Zakon o mednarodni zaščiti

Pravila podeljevanja statusa mednarodne zaščite in pravice beguncev določa Zakon o mednarodni zaščiti.

Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito

Ta uredba natančneje določa način izvajanja Zakona o mednarodni zaščiti.