Avtorji

Avtor in izvajalec projekta begunec.si (Program osveščanja širše javnosti o pomenu vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo, s poudarkom na vzpodbujanju medkulturnega dialoga) je družba Makroskop.

Naročnik projekta je Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. Projekt se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za begunce.