Begunec.si

Namen projekta begunec.si je komuniciranje pomena vključevanja beguncev v slovensko družbo in hkrati vzpostavljati medkulturni dialog.

Komunikacija projekta je zasnovana drugače od dosedanjih s tovrstno tematiko, saj ne želi izpostavljati zgolj krutih zgodb begunstva, ampak se osredotoča tudi na medkulturni dialog. Dialog pa je mogoč samo takrat, ko si nasproti stojita dve enakovredni osebi, ki se vzajemno spoštujeta in sta pripravljeni na spoznavanje in sprejemanje kulturnih in drugih razlik. Projekt želi dati prostor spoznavanju in odkrivanju drugačnih kultur. Želi biti odprt prostor, kjer se na begunce gleda kot na celovite osebnosti. Šele na tej podlagi se lahko začne medkulturni dialog.

Temelj tovrstne komunikacije je preseganje sprejemanja drugačnega človeka - begunca - samo zaradi tega, ker je takšno mednarodno in domače pravo ali zato, ker se do begunca čuti usmiljenje. Vsak od beguncev ima za seboj svojo žalostno zgodbo, stisko, preganjanje, nevarnost, ki ga je pripeljala do tega, da je zapustil dom. Tega seveda ne pozabljamo.

Kreativne rešitve kampanje z uporabo atraktivnih vizualnih elementov nazorno pričajo o tem, da mora biti situacija v izvorni državi zelo resna, da so jo begunci primorani zapustiti. Fotografski natečaj, ki poteka v okviru projekta, sledi isti ideji in je zato simbolno namenjen prikazu lepot begunskih izvornih držav, držav iz katerih ponavadi vidimo samo krute in krvave fotografije.

Na portalu begunec.si in strani na spletnem socialnem omrežju Facebook želimo vzpostaviti spoznavanje kulture, kulinarike, običajev, vzrokov in posledic begunstva, preseganju stereotipov. Spletna orodja predstavljajo okvir, katerega vsebino bodo soustvarili obiskovalci spletne strani, udeleženci natečaja in ostali, ki se želijo aktivno vključiti v izvajanje projekta.

Avtor in izvajalec projekta 'Program osveščanja širše javnosti o pomenu vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo, s poudarkom na vzpodbujanju medkulturnega dialoga' je družba Makroskop. Naročnik projekta je Ministrstvo za notranje zadeve. Projekt se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za begunce.